فروش پستی فروتل R-ŞANAL:استادان هنر زندگی - آموزشی و اجتماعی

آموزشی و اجتماعی

کاهنده برق مصرفی

R-ŞANAL:استادان هنر زندگی

استادان هنر زندگی!

یا خالص شو یا قهرمان!

اگر انسان باشی در اصل آن زمان......

اگر هنر را کار و تلاشی که به زیبایی تبدیل می شود معنی کنیم بنابراین

به زیستن، شاه هنر می توان گفت.


زندگی واقعی و حقیقی،چه بفهمیم و چه نفهمیم،دائما" در مسیر واقعی تر شدن ،بهتر شدن،زیباتر شدن و هدایت به سمت رفتارهای درست و واقعی،در حرکت

می باشد.

اصلا"،نظم و ترتیب (که در جهان و کائنات وجود دارد)بخاطر رسیدن به این هدف

وجود دارد.تمام اتفاقات و حوادث تلخ و شیرین ،انگار که با هم قرار گذاشتند تا برای رشد و تعالی انسان یاری رسانند.از این دیدگاه اگر بنگریم  زندگی انسانها وحتی تمام موجودات در چهار چوب خویش یک اثر هنریست و به دوست داشتنش می ارزد.کافیست چشمی برای دیدن و دلی برای دوست داشتن داشته باشی،ول متاسفانه زیبایی های کوچک بیشتر اوقات از چشمها دور   می مانند وبسیاری آنها را نمی بینند.ولی،اما،کسانی هستند که چشم نوازند و دل خود را با عشق روشن کرده و با

استقبال از عمر زندگی می کنند و مقصود ما از استادان هنر زندگی اینان هستند.

آنان کسانی هستند که در مقابل نیروهای درونی و بیرونی که انسان را احاطه کرده است ایستاده اند،در تکامل حیات اثر گذارند و در درون و برونشان یکپارچگی و صلح را بوجود آورده اند.یعنی اینکه اینانند خالصان و قهرمانان.!

  

                                                      ترجمه از :وحید فیضی پور


                                                    www.kuantumdusunce.com


بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی