فروش پستی فروتل تأ ثیر این تکنیک ها در زندگی ما ! - آموزشی و اجتماعی

آموزشی و اجتماعی

کاهنده برق مصرفی

تأ ثیر این تکنیک ها در زندگی ما !

تکنیک های تفکر کوانتومی در عمل چه تأثیری در زندگی ما خواهد گذاشت ؟

تمامی مسائلی که در رشد ما و زندگی ما ، اعم از شغل مناسب ،همسر،

محیط زندگی،خانه و سلامتی فیزیکی بدن فاز این انرژی(با فرکانس بالا)سود و بهره می برند.

در آن لحظه که شما اندیشه و ذهن محدود و بازدارننده ی خودرا شناسایی کردید و جای آنرا با تفکر مطمئن و باورهای تقویت کننده تعویض نمایید،دراینموقع

است که زندگی شما در راستای این اعتقادات نو ،شروع به تغییر می نماید.ودر

مقابل شما بهترین شخص،بهترین امکان ها در مناسبترین زمان ظاهر خواهد شد.

ودر آن لحظه تنها کاری که باید انجام دهید این است:دستانتان را دراز کردن و آنرا گرفتن .

در واقع؛ آنچه حق طبیعی و واقعی انسان هاست ،مانندخوشبختی،برکت ، فراوانی و شاد زیستن را برای خود ممکن می سازید.                               تفکر کوانتومی همچنین زمینه را برای بدن و فیزیکی سالم و قوی آماده  می کند. تمام تفکرات و باور های ما به اندامها و جوارح تأثیر مستقیم می گذارند

 (که علم پزشکی نیز آنرا می پذیرد مانند: تأثیر ناراحتی های عصبی درمعده)  

  دراصل بدن ما جزءی از اقیانوس انرژی می باشد . ترس،اضطراب،خشم و احساس گناهکار بودن..... همه و همه منجر به کاهش دریافت انرژیِ سلول- هایمان از این اقیانوس بیکران می شوند.

تکنیک تفکر کوانتومی ؛ خودشناسی ، درک و شناخت دیگران،آگاهی از عملکرد و سیستم جهانی و انرژی بدن را تنظیم می کندو رفته رفته انسان ها به مراتب قویتر ،زنده تر و زیباتر می شوند.

زندگی ، هدف و مأموریت ما را می داند و قدم به قدم ما را برای رسیدن به آن یاری می دهد،و رفته رفته با پیدا کردن هر سر نخی ، سرعت قدم ها نیز افزایش می یابد.

در اندیشه ی کوانتومی ،ارتباطات میان فردی نیز در حد بسیار عمیق ایجاد      می شود.در زمینه ی مشترکات بین افراد،تحقق یافتن این نوع ارتباط سازشی عمیق و موثّر را فراهم می آورد. فراتراز زبان بدنی و ارتباط کلامی ، با ارتباط کوانتومی افکار و عقاید تان را می توانید به طور مستقیم و واضح به مخاطب بفهمانید.

تفکر کوانتومی ،فراوانی و برکت را به زندگی مان به ارمغان می آورد.در طی تغییرات عمیق درونی دیدگاهمان، فراوانی و وفور نعمت در حیاتمان جاری خواهد شد.

به طور کلی، ثروت، در ایجاد توازن بین دارایی هایمان و روح وروانی که ارزشها به آن افزوده شده فمعنی پیدا می کند.ثروت و داشتن پول زیاد نشانه ی
ثروتمند بودن نیست؛ مهم آن است که با این پول چه می کنید؟ اگر با این دارایی
خنده ی بیشتر ،دوستان بیشتر ، عشق و دوست داشتن زیادتر،تجربه ی بیشتر
و خیر رسانی زیادتر را ممکن می سازد ،پس ثروتمند واقعی هستید.
خلاصه ی کلام؛ تکنیک اندیشه ی کوانتومی ، با هدف اصلی شاد زیستن
،برای ایجاد احساس شادی در قلب هایمان، این امکان را برایمان فراهم میکند.

                                                          ترجمه از :وحید فیضی پور

                                            منبع : www.kuantumdusunce.com


  

بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی