فروش پستی فروتل تکنیک تفکر کوانتومی چیست؟ - آموزشی و اجتماعی

آموزشی و اجتماعی

کاهنده برق مصرفی

تکنیک تفکر کوانتومی چیست؟

تکنیک تفکر کوانتومی چیست؟

           فرم و نوعی از تفکر با کیفیتی سطح والا و منحصر بفرد؛فرم های معمولی تفکر در حال تکرار خودشان می باشند و انرژی های هرز ، بی اثر و محدودی هستند؛وهیچ نیروی تغییر و خلاقی ندارندو از همه بالاتر از نوع توهم و آرزوهای بی اساس تشکیل شده اند.

          در حالی که تفکر کوانتومی در سطحی عمیق و خلاق وابسته به پدیده- های درون اتمی می باشد.

          در این نوع از تفکر با ورود به سطح خاصی از آگاهی و شعور ، زبان و لفظ وخصوصا" تخیل، شکل می گیرد .در این سطح است که انسان فرمانروای زندگی خویش می گردد.

          همچنین ، تفکر کوانتومی در زمینه ی هوش و آگاهی مشترک انسان نیز تأثیر می گذارد؛ یعنی، تمام انرژی هایی که با همکاری هم ، جهان و کائنات را تکامل می بخشند ، انسان نیز از محدودیت های تک شخصیتی فراتر رفته و به این انرژی و نیروی تام و کمال خواهد پیوست و با این انرژی ها و آگاهی ها شریک خواهد شد و در آن زمان مطمئنا" نیروی انسان برابر با نیروی تام خواهد شد.

          در بحث بعدی:

  این تکنیک در عمل چه تأثیراتی در زندگی ما خواهد گذاشت؟

                                      مترجم: وحید فیضی پور

                                                         منبع : www.kuantumdusunce.com        

           

بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی